خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

به کرايه دادن جاده هاى شهر جلال آباد از سوى شاروالى مشکلات ايجاد کرده است

به کرايه دادن جاده هاى شهر جلال آباد از سوى شاروالى مشکلات ايجاد کرده است

Nov 15, 2017 - 18:04

جلال آباد(پژواک، ٢٤عقرب ٩٦): دکانداران، شوراى ولايتى و باشندگان شهر جلال آباد مرکز ولايت ننگرهار انتقاد مى کنند که کنار سرک ها و روى دکان ها از سوى شاروالى به کرايه داده شده و از سویى هم فروشندگان شکايت مى کنند که پول تحويل شدۀ آنها به بودجۀ دولت سپرده نميشود.

در بعضى از بخش هاى شهرجلال آباد، بيش از ٢٣٠٠ دستفروش از سوى شاروالى جابجا شده اند که از هر يک آنها ماهانه از هفت تا ١٢ صد افغانى به نام هاى مختلف جمع ميشود.

به اساس معلومات، در اين پول از ٥٠٠ تا ١٠٠٠ افغانى به نام محصول شاروالى، ده افغانى به نام تکس، ١٥٠افغانى به نام انضباط شهرى و ٥٠ افغانى ديگر، به نام حق العضويت ماهانۀ دستفروش ها گرفته ميشود.

دستفروشان مى گويند که پول را به يک اکاونت پشتنى بانک جمع مى کنند؛ اما سوال در اينجا است که اين پول به کى ميرود، به دولت و يا به جيب هاى شخصى؟

با آنکه اين کار براى صدها تن زمينۀ کار مساعد کرده است؛ اما در برابر آن شکايت هاى زياد وجود دارد، مردم شکايت مى کنند که  اين کار باعث ازدحام شهرى شده و علاوه بر آن، نما و زيبايى شهر را طورى کرده که مانند ميله بازار مشاهده ميشود.

شوراى ولايتى مى گويد که دادن ساحۀ سرک به دستفروشان خلاف قانون است؛ اما شاروالى مى گويد که اين کار را به اساس يک مجبوريت انجام داده است.

از فروشندگان سر سرک کى ها پول مى گيرند؟

دست فروشان مى گويند که ماهانه از هفت صد الى ١٢ صد افغانى به شاروالى، دو صد افغانى به انضباط و ده افغانى نيز به حيث کميشن تحويلى، پول مى پردازند.

آنها مى گويند که اين پول از سوى کلانتر کوچه جمع ميشود، بعداً آن را به اتحاديه تسليم مى کند؛ اما مشخص نيست که پول به کجا مى رود.

يکى از دست فروشان منطقۀ (ډنډ غاړه) شهر جلال آباد، که نخواست از وى نام گرفته شود، به پژواک گفت که کلانتر کوچه، ماهانه از وى از يک تا ده هزار افغانى به نام شاروالى و دو صد افغانى نيز به نام انضباط و اتحاديه جمع مى کند.

او افزود: "ما نمى دانيم که اين پول به کجا ميرود، به جيب هاى شخصى و يا بودجۀ دولت؛ اما ما آن را به خاطر احترام به قانون مى پردازيم."

احمد واصل یکى از دکانداران دست فروش شهر جلال آباد که در کوچه سولر مى فروشد، گفت که کلانتر از آنها پول جمع مى کند و بعداً آنها به اتحاديه هم مى سپارند.

موصوف به پژواک گفت: "پول کمى به کار خود بند کرده ام، از من پنجصد و ده افغانى از سوى شاروالى و دو صد افغانى به نام اتحاديه گرفته ميشود."

شاهد، يکى از دستفروشان کوچۀ چورى فروشى ها گفت که از سال ها بدينسو در اينجا با کراچى کار مى کند؛ اما مدتى ميشود که به نام شاروالى و اتحاديه از آنها پول گرفته ميشود.

موصوف نيز ابراز نگرانى نمود که پول جمع شدۀ آنها به کجا ميرود، آيا واقعا به بودجۀ دولت تسليم ميشود و يا به جيب هاى شخصى؟

شکايات مردم و دکانداران از دست فروشان 

اتحادثۀ اصناف و تاجران ولايت ننگرهار مى گويند که کراچى هاى سر سرک شهر جلال آباد، کار و دکاندارى دکانداران را نيز با مشکلات مواجه کرده است.

عزيزالرحمن عرب معاون اتحاديه، به پژواک گفت که پيش روى دکان ها از سوى شاروالى به کراچى ها به کرايه داده شده و از آمدن خريدار به دکان ممانعت کرده است.

شکرالله جلندرى رييس اتحاديۀ بزازهاى شهر جلال آباد نيز به آژانس پژواک گفت که اکثريت دکان هاى رخت فروشان، به علت موجوديت رخت فروشان، ماهانه به جاى مفاد، تاوان مى کنند.

موصوف به آژانس پژواک گفت که اين مشکل را با شاروالى و ساير مقامات ولايتى در ميان گذاشته؛ اما تاکنون اطمينان حل آن را دريافت نکرده است.

قارى خالص، يکى از دکانداران ناحيۀ اول شهر جلال آباد که دکان شيشه ها و سامان آلات  سولر دارد، به پژواک گفت از وقتيکه در مقابل دکان وى تخت ها و کراچى گذاشته است، مفاد کارش از نصف نيز پايين آمده است.

او گفت که پياده رو مقابل دکانش تا حدى تنگ شده که خانم ها بالاى آن به آسانى رفت و آمد کرده نمى توانند، در نصف آن کراچى ها گذاشته شده و رفت و آمد موتر نيز مشکل است.

نعمت الله يکى از دکانداران منطقۀ وچ دند جلال آباد که خوراکه فروشى دارد، گفت که به علت موجوديت کراچى ها مجبور شده است که دکان را رها کند و از طريق کراچى دکاندارى نمايد.

او افزود: "ما دکانداران ٢٥ هزار افغانى کرايه مى دهيم، در مقابل ما تخت ها و کراچى ها گذاشته شده است، همين سودا از سوى آنها نيز فروخته ميشود، مصرف آنها کم است، قيمت ها را يک اندازه پايين کرده است، همۀ مراجعين از آنها سودا مى خرند و از ما نمى گيرند."

اول گل يکى از دکانداران چورى فروش ها که رخت فروشى دارد، گفت که رخت هاى سر سرک، دکاندارى آنها را زير سايه آورده است؛ چرا که همۀ مردم از دست فروش ها خريدراى مى کنند و به آنها مراجعه نمى کنند.

مردم عام نيز شکايت مى کنند که موجوديت دست فروشان، راه ها و کوچه هاى شهر را در رفت و آمد با مشکل مواجه کرده و به ويژه خانم ها در راه ها با مشکل رفت و آمد ميکنند.

جمال الدين يکى از ريش سفيدان ولسوالى رودات، که جهت خريدارى سودا به شهر جلال آباد آمده بود، به پژواک گفت همواره که براى خريدارى سودا به شهر جلال آباد آمده است، در شهر با مشکلات زياد مواجه شده است.

او افزود: "شما خود بببينيد که تمامى راه ها مسدود شده و دکانداران نصف پياده رو ها را با گذاشتن تخت ها و کراچى مسدود کرده است، مردها با مشکل رفت و آمد کرده مى توانند، به زنان خو بيخى مشکل تر تمام ميشود."

نورزاخان باشنده ناحيۀ چهارم شهر جلال آباد گفت که شاروالى براى عوايد شخصى و منافع خود به مردم مشکلات زياد ايجاد نموده است.

انتقادهای شورای ولایتی

داکتر لعل محمد درانی معاون شورای ولایتی ننگرهار، گفت که ایستادن کراچی ها در وسط شهر و جمع آوری پول به نام شاروالی از نزد شان، یک عمل غیر قانونی بوده و این امر بخاطر منافع شخصی ایجاد شده است.

وی به آژانس خبری پژواک گفت چندین بار موضوع کراچی ها را بررسی کرده، کراچی وانان برای شان شکایت کرده که شاروالی از نزد شان پول اخذ می کنند؛ اما کراچی وانان در زمان روبه رو شدن با مسوولان شاروالی، از ترس کاروبار از حرف زدن اجتناب ورزیدند.

درانی گفت که آمار دقیق ندارد؛ اما از هزارها کراچی و تختهاى موجود در جاده های شهر، به نام شاروالی پول جمع می شود و این روند هنوز هم جریان دارد.

سیدمهدی پاپا عضو دیگر شورای ولایتی نیز همین شکایت را دارد که گویا جمع آوری پول بنام شاروالی و ایستادن کراچی ها در پیاده رو ها خلاف قانون می باشد.

وی به آژانس خبری پژواک گفت شاروالی، باید برای حل این مشکل به راه های متبادل فکر کند و این کار زیبایی شهر را نیز متضرر کرده و شهر، یک میله بازار معلوم می شود.

اتحادیۀ دست فروشان

اتحادیۀ دست فروشان شهر جلال آباد می گوید که این اتحادیه با رهنمایی شاروالی ایجاد شده وجواز فعالیت را از وزارت عدلیه دریافت کرده است.

شاروالی جلال آباد می گوید که در این شهر ٢٣٠٠دست فروش حضور دارد؛ اما عمران خان رئیس این اتحادیه گفت که در سرتاسر شهر ١٢٠٠دست فروش خود را ثبت کرده اند.

اتحادیۀ دست فروشان می گوید که از پول جمع شدۀ دو دو صد افغانی از ١٢٠٠دست فروش، مصارف دفتر و معاش ٣٢ انضباط تهيه می شود.

از طرف این اتحادیه به هر انضباط ماهانه ٧٤٠٠افغانی معاش داده می شود که در مجموع ٢٠٠ و ٣٦هزار و ٨٠٠ افغانی می شود و براساس حساب این اتحادیه، برای آنها هر ماه دوصدو چهل هزار افغانی جمع می شود، که تنها ٣٢٠٠ افغانی از آنها باقی می ماند.

اما بر اساس معلومات شاروالی، آنها از ٢٣٠٠دست فروش پول اخذ می کنند و دوبرابر پول مصرف برای شان باقی می ماند.

یک انضباط این اتحادیه که نخواست نام وی گرفته شود، به آژانس پژواک گفت که این بخش از این پول، به مقامات شاروالی داده می شود.

جواب مسوولان شاروالی جلال آباد

انجنیر حکیم الدین عمرخیل سرپرست شاروالی جلال آباد گفت که دست فروشان خلاف قانون جابجا شده اند؛ اما این کار از روی مجبوریت صورت گرفته و بدیل بهتر از این کار نبود.

وی به پژواک گفت که بر اساس اصصلاح آنها، از این بابت عواید مضر نیز به دست می آید.

عمر خیل در پاسخ این انتقاد دکانداران که گویا لقمۀ آنها را با دست فروشان نصف کرده، گفت: "این درست است که لقمه را نصف کرده ایم؛ اما فقط یک چهارم لقمۀ آنها را به دست فروشان داده ایم."

بر اساس معلومات عمرخیل؛ آنها هر ماه در دو کته گوری از٢٣٠٠ دست فروش پول جمع می کنند، که از این جمله ٧٠در صد آن ١٠٠٠افغانی و بقیۀ آن ٥٠٠افغانی می پردازند.

وی افزود که ممکن رقم از این هم بالا تر باشد و پلان است که در بعضی ساحات دیگر شهر نیز چنین کار صورت گیرد.

سرپرست شاروالی گفت: "در هر تخت یا کراچی، از یک الی سه نفر کار پیدا می شود؛ یعنی نزدیک به ٧٠٠هزار تن در این کار مصروف اند، قبلا اصلا راه ها مسدود می بود؛ اما اکنون یک ساحه برای رفت و آمد باز شده، از دست فروشان و کراچی ها خلاص نمی شویم، این سلسله از سی سال گذشته به اینسو ادامه دارد."

وی در مورد اخذ پول از دست فروشان به نام شاروالی گفت که این پول، به حساب جاری شاروالی اضافه می شود و دوباره در پاک کاری، بازسازی، ترمیم جاده های شهر و دیگر کارهای عام المنفعه مصرف می شود.

مقام ولایت

عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار، به آژانس خبری پژواک گفت که ادارۀ ولایتی، این کار را نظارت می کند و تا اکنون هیچ نوع تخلف دریافت نکرده است.

وی گفت که این امر، به منظور نظم در شاروالی ایجاد شده و همچنان برای مردم، ساحۀ وسیع کاری نیز آماده کرده است.

به گفتۀ وی، مساحت کم شهر جلال آباد و همچنان ازدحام مردم در این شهر، سبب شده که از سوی شاروالی برای جابجايی دست فروشان، طرزالعمل ایجاد شود و آنها منظم شدند.

وی گفت که اکنون شهر تا حدی منظم شده و هم برای مردم زمینۀ کار فراهم شده؛ اما این مشکل برای همیشه نیست و با وسعت شهر، رقم دست فروشان نیز کم می شود.

گزارش های مربوطه:


Download “Pajhwok” mobile App, on your smartphone to read and access latest news, features, interviews, videos and photos about Afghanistan.

   

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement